Bijdragen / vergoedingen

Volledige gebitsprothese

De volledige gebitsprothese zit in de basisverzekering en wordt voor 75% vergoed door de zorgverzekeraar. 25% is eigen bijdrage of wordt gedeeltelijk of geheel vergoed uit de aanvullende tandheelkunde-verzekering. Dit is voor een onder- en/of boven prothese ongeveer € 125,- per deel. Houdt u wel rekening met het jaarlijkse eigen risico bedrag, dit kan worden verrekend met uw prothese. De prothese wordt 100% door mij bij de zorgverzekeraar gedeclareerd, uw eigen bijdrage wordt daarna door de zorgverzekeraar met u verrekend.

Partiële prothese

De partiële prothese wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Deze vergoeding is afhankelijk van de door u gekozen aanvullende verzekering. Houdt u hier rekening mee!
De prothese wordt 100% door mij bij de zorgverzekeraar gedeclareerd, uw eigen bijdrage wordt daarna door de zorgverzekeraar met u verrekend.

Reparatie

Een reparatie aan een gebitsprothese wordt 90% vergoed door de zorgverzekeraar; ook dit zit in het basispakket. Dit bedrag wordt rechtstreeks door de tandprotheticus bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Indien u een aanvullende zorgverzekering hebt wordt de eigen bijdrage mogelijk vergoed. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.
Ook reparaties aan een partiële prothese (gedeeltelijke prothese) worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Let op: deze reparatie komt ook voor 75% uit de aanvullende verzekering als u die heeft.

Rebasing

Een rebasing (een nieuwe laag aanbrengen in uw huidige gebitsprothese, waardoor deze beter past) wordt elk jaar voor 90% vergoed door de zorgverzekeraar, ook dit zit in het basispakket. Ook dit bedrag wordt door de tandprotheticus rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden.

Tips

Tussen zorgverzekeraars onderling kunnen verschillen in vergoedingen voorkomen. Het kan raadzaam zijn om in uw polisvoorwaarden te kijken of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Houdt u bij de vergoeding vanuit het basispakket zoals boven genoemd rekening met de eigen bijdrage.
U kunt ook altijd contact opnemen met uw tandprotheticus, welke u de gewenste informatie kan geven, of het nodige voor u kan uitzoeken.